Newsroom

6.9.2020

Ulga na robotyzację

Polish Ministery of Development is working on allowance for robotic industrialisation investments for Polish businesses

Krajowy Program Reform przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec kwietnia 2020 roku przewiduje wprowadzenie kolejnych zachęt finansowych dla biznesu, by pobudzić inwestycje w obszarach, które mogą zwiększyć lub zbudować przewagi konkurencyjne. Jedną z nich miałaby być ulga na robotyzację przemysłową.

Ulga na robotyzację ma być odpowiedzią na problem kurczących się zasobów pracy. Jej nadrzędnym celem ma być promocja rozwoju robotyzacji przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach. Ulga ma korzystać z mechanizmu podobnego do tego, który wykorzystywany jest w przypadku ulgi B+R, tj. przedsiębiorcom będzie przysługiwało dodatkowe odliczenie 50% kosztów poniesionych na robotyzację od podstawy opodatkowania.

Według pomysłodawców ulga na robotyzację ma być kolejnym krokiem w kierunku tzw. gospodarki 4.0. Obecnie planowany jest pilotaż ulgi, który ma potrwać 5 lat od daty jej wprowadzenia do polskiego systemu prawnego, co być może nastąpi w styczniu 2021 roku.

Planowana ulga na robotyzację ma uwzględniać dość szeroki zakres wydatków ponoszonych w związku z robotyzacją przedsiębiorstw. Oprócz zakupu samych robotów w ramach ulgi rozliczyć będzie można również zakup urządzeń peryferyjnych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania maszyny, usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotyzacją czy wreszcie koszty związane z leasingiem robotów. Przedsiębiorcy postulują również objęcie ulgą wydatków związanych z umowami B2B.

Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, natomiast same założenia projektu wydają się być interesujące.

Źródło: production-manager.pl