Case
studies

1

Consulting/
Concept design

Paletyzacja: Robot czy Paletyzer

PRZEDSTAWIONY PROBLEM

Nasz klient skontaktował się z nami w celu zwiększenia wydajności produkcji. W tym celu po wstępnym audycie zrodził się pomysł rozwoju hali produkcyjnej. Rozszerzenie dotyczyło głównie obszaru paletyzacji. Pytanie klienta brzmiało, czy lepiej zainwestować w system oparty na paletyzatorach warstwowych, czy postawić na system oparty na robotach przemysłowych.
Główne założenie:
3 linie produkcyjne z 3 różnymi produktami,
Waga produktu około 10 kg,
Wydajność 5 pudełek na minutę z jednej linii.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

Zadaniem zespołu Fides była analiza danych wejściowych i zaproponowanie koncepcji obszaru paletyzacji. Głównym problemem było ustalenie, które rozwiązanie byłoby lepsze: system z paletyzatorami warstwowymi czy system oparty na robotach przemysłowych. Zespół Fides przeanalizował dostępne dane: rozmiar produktu, wydajność i schematy paletyzacji i ocenił, że lepszym rozwiązaniem będzie system z robotami przemysłowymi. Podczas analizy zespół wziął pod uwagę zarówno cenę inwestycji, jak i prostotę rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta.

Dostarczono:

  • Opis procesu,
  • Układy pasujące do dostępnej powierzchni hali produkcyjnej,
  • Szacunkowy budżet,
  • Harmonogram wdrożenia usprawnień.