Case
studies

2

Project engineering/
Project management

Linia produkcyjna do wytwarzania przekąsek

OPIS PROJEKTU

Nasz klient chciał rozszerzyć portfolio i zbudować linię produkcyjną o wydajności 2,5 t / h kieszonkowych przekąsek zbożowych na śniadanie wypełnionych czekoladą. Zakres projektu polegał na zapewnieniu projektu inżynierskiego linii, poczynając od dozowania surowców, przygotowania wsadu, wytłaczania i suszenia. Po wysuszeniu linia łączyła się z istniejącym magazynem i obszarem pakowania. Projekt obejmował rozbudowę budynku, projekt platformy i konstrukcji, wybór wyposażenia technologicznego, adaptację infrastruktury i podłączenie mediów. Ponieważ klient działał tylko przy ograniczonej liczbie personelu technicznego, oczekiwano, że projekt zostanie w całości zlecony firmie zewnętrznej. FIDES był odpowiedzialny za zarządzanie całym projektem od projektu po uruchomienie.

ŚWIADCZONE USŁUGI

W projekcie FIDES zastosował narzędzia i techniki PMP do zarządzania projektami oraz stworzył macierz komunikacji w zespole. Kierownik projektu był odpowiedzialny za nadzór nad zakresem, tworzenie harmonogramu i budżetu. Biuro projektowe odgrywało rolę w opracowywaniu układów, rysunków konstrukcyjnych, elektryki i auotatyki. Po zatwierdzeniu projektu przez klienta, został przydzielony Project Manager, którego zadaniem było rozpoczęcie budowy linii przy wsparciu Inspektora Budowy. Kierownik projektu kontrolował zamówienia sprzętu i testy odbiorcze, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas uruchamiania. Kontrahenci handlowi pod kierunkiem Inżyniera Projektu oraz pod nadzorem i wsparciem koordynatora bezpieczeństwa FIDES zajmujmowali się instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. W tym przypadku Technolog ds. Procesów wraz z Inżynierem Projektu rozpoczął uruchomienie linii. W tym czasie przeprowadzono pierwsze szkolenie personelu klienta zgodnie z krzywą uczenia się. Inżynier projektu nadzorował codzienną pracę, dopóki produkcja nie była gotowa do przekazania klientowi. Cała dokumentacja i listy serwisowe zostały przekazane do zakładu wraz z zamknięciem projektu.

Nasz personel techniczny:

  • Koordynator ds. Bezpieczeństwa,
  • Menedżer projektu,
  • Inżynier projektu,
  • Projektant linii produkcyjnej,
  • Inspektor budowy.